บริการทางการแพทย์/Medical Service


แผนกศัลยกรรมตกแต่ง

      ด้วยประสบการณ์ของแพทย์ เทคโนโลยี และห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความสวยงามทั่วเรือนร่าง ตกแต่งเสริมสร้างให้คุณมีรูปร่างที่ดีขึ้นและมีความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งสามารถแก้ไขรอยแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุทางท้องถนน  ไฟไหม้  น้ำร้อนลวก

ขอบเขตการบริการ

 • เสริมจมูก

  เสริมจมูก

 • ทำตา2ชั้น

  ทำตา2ชั้น

 • ทำปากกระจับ

  ทำปากกระจับ

 • เสริมคาง

  เสริมคาง

 • ทำลักยิ้ม

  ทำลักยิ้ม

 • เสริมหน้าอก

  เสริมหน้าอก

 • ดึงหน้า

  ดึงหน้า

 • ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

  ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

 

เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ติดต่อสอบถาม
โทร.044-263778-84 ต่อ 200, 201 หรือ 062-2015601, 062-2015607

 

 

บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

แผนกโคราชเนอรสซิ่งโฮม

     - กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีแต่ต้องการการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด

     - กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการการดุแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ผู้สูงอายุนอนติดเตียง  ผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง

     - กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น อัมพฤกษ์  อัมพาต  ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อหรือดามกระดูก

     - กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย เช่น ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

ขอบเขตการบริการ

     - บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุจากทีมแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น  นักกายภาพ นักจิตวิทยา  นักกิจกรรมบำบัด

     - รับดูแลผู้สูงอายุที่ญาติมีปัญหาเรื่องการดูแล ผู้สูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีบริการแบบอยู่ประจำและแบบไปกลับ

     - บริการจัดส่งพนักงานไปดูแลนอกสถานที่

บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

 

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

     บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดยทีมศัลยแพทย์อุบัติเหตุและทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

ขอบเขตการบริการ

     - ศัลยกรรมอุบัติเหตุทั่วไป (General Surgery)

     - ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic Surgery)

     - ศัลยกรรมอุบัติเหตุตกแต่ง (Plastic Surgery)

     - ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง (Neuro Surgery)

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ

     - ออกหน่วยปฐมพยาบาล

     - จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นทั้งในและนอกสถานที่ 

     - บริการรับส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ

เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ติดต่อสอบถาม
โทร.044-263778-84 ต่อ 109 หรือ 062-2015600, 062-2015601

บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

 

แผนกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

     ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ สถานประกอบการมีคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ปัจจุบันมีทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

     มีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบคอมพิวเตอร์ (Digital) ที่ทันสมัย พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจวิเคราะห์ เพื่อประมวลและแสดงผลอย่างถูกต้อง  แม่นยำ  ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

     - เอ็กซเรย์ทรวงอก (ฟิล์ม,ดิจิตอล)

     - ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (PE) 

     - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

     - ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)

 

บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

แผนกสูตินรีเวช

    รักษาผู้มีบุตรยาก

     ให้บริการโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก มากกว่า 10 ปี

ขอบเขตการบริการ

     - ให้คำปรึกษาและตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก

     - ให้คำปรึกษาและตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก

     - แช่แข็งน้ำเชื้อและตัวอ่อน (Sperm and Embryo freezing)

     - ตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Pre-implantation Genetic Diagnostic)

     - ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscope and Hysteroscope) เพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก

ติดต่อสอบถาม
Website : www.koratfertility.com
Facebook : www.facebook.com/KFCKMH

บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

แผนกตาต้อกระจก

     โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทำโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก โดยให้บริการในเขตพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงที

     โดยมีการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย เพื่อเป็นเครือข่ายในการคัดกรอง ส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
แผนกตาต้อกระจก ชั้น 3 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ติดต่อสอบถาม
โทร.044-263778-84 ต่อ 109 หรือ 062-2015601, 096-3309324

บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

แผนกผู้ป่วยนอก

     บริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนางานบริการสู่มาตรฐาน ผสมผสานชุมชนเพื่อทุกคนมีสุขภาพดี

ขอบเขตการบริการ

     - ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในรูปแบบ One stop service แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหื่ด (COPD-Asthma) และตรวจรักษาโรคทั่วไป

     - มีการส่งต่อข้อมูลกรณีต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูต่อที่บ้าน โดยทีมเยี่ยมบ้าน (Home Health Care) ลงเยี่ยมบ้านร่วมกับจิตอาสาในชุมชน

     - ในส่วนของงานส่งเสริมป้องกันโรค มีการจัดกิจกรรมทั้งในโรงพยาบาล ชุมชน โรงเรียน

เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ติดต่อสอบถาม
โทร.044-263778-84 ต่อ 108 หรือ 062-2015601, 062-2015607

บริการทางการแพทย์/Medical Service


โรงเรียนฝึกพนักงานนครราชสีมา

หลักสูตรการเรียนการสอน

     1.หลักสูตรพนักงานปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

        - ระยะเวลาอบรม 6 เดือน

        - สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ  สถานประกอบการด้านสุขภาพ  ความงาม  ทันตกรรมร้านขายยา  เป็นต้น

     2.หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

        - อบรมระยะสั้น  3  เดือน

        - จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

        - จบแล้วสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตำแหน่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ศูนย์เนอสซิ่งโฮม โรงเรียนอนุบาล

     3.หลักสูตรพิเศษบูรณาการ  การเรียนกับการทำงาน

        - เรียนในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์  (เลือกวันเรียนได้)

        - เรียนผ่านระบบ IT  ฝึกปฏิบัติจริงกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

        - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศหรือต้องการเปลี่ยนสายงานอาชีพ

        - จบแล้วสามารถนำวุฒิไปทำงาน Nanny  หรือ  Caregiver  ในต่างประเทศได้