บริการทางการแพทย์/Medical Service


โรงเรียนฝึกพนักงานนครราชสีมา

หลักสูตรการเรียนการสอน

     1.หลักสูตรพนักงานปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

        - ระยะเวลาอบรม 6 เดือน

        - สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ  สถานประกอบการด้านสุขภาพ  ความงาม  ทันตกรรมร้านขายยา  เป็นต้น

     2.หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

        - อบรมระยะสั้น  3  เดือน

        - จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

        - จบแล้วสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตำแหน่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ศูนย์เนอสซิ่งโฮม โรงเรียนอนุบาล

     3.หลักสูตรพิเศษบูรณาการ  การเรียนกับการทำงาน

        - เรียนในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์  (เลือกวันเรียนได้)

        - เรียนผ่านระบบ IT  ฝึกปฏิบัติจริงกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

        - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศหรือต้องการเปลี่ยนสายงานอาชีพ

        - จบแล้วสามารถนำวุฒิไปทำงาน Nanny  หรือ  Caregiver  ในต่างประเทศได้