บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

 

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

     บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดยทีมศัลยแพทย์อุบัติเหตุและทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

ขอบเขตการบริการ

     - ศัลยกรรมอุบัติเหตุทั่วไป (General Surgery)

     - ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic Surgery)

     - ศัลยกรรมอุบัติเหตุตกแต่ง (Plastic Surgery)

     - ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง (Neuro Surgery)

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ

     - ออกหน่วยปฐมพยาบาล

     - จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นทั้งในและนอกสถานที่ 

     - บริการรับส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ

เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ติดต่อสอบถาม
โทร.044-263778-84 ต่อ 109 หรือ 062-2015600, 062-2015601