บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

แผนกสูตินรีเวช

    รักษาผู้มีบุตรยาก

     ให้บริการโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก มากกว่า 10 ปี

ขอบเขตการบริการ

     - ให้คำปรึกษาและตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก

     - ให้คำปรึกษาและตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก

     - แช่แข็งน้ำเชื้อและตัวอ่อน (Sperm and Embryo freezing)

     - ตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Pre-implantation Genetic Diagnostic)

     - ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscope and Hysteroscope) เพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก

ติดต่อสอบถาม
Website : www.koratfertility.com
Facebook : www.facebook.com/KFCKMH