บริการทางการแพทย์/Medical Service

 

แผนกตาต้อกระจก

     โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทำโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก โดยให้บริการในเขตพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงที

     โดยมีการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย เพื่อเป็นเครือข่ายในการคัดกรอง ส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
แผนกตาต้อกระจก ชั้น 3 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ติดต่อสอบถาม
โทร.044-263778-84 ต่อ 109 หรือ 062-2015601, 096-3309324