ข่าวสารและกิจกรรม/NEWS&ACTIVITIES

 

     โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล นำโดยนายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนอัสสัมชันนครราชสีมา วันที่ 27 มิถุนายน 2560