ข่าวสารและกิจกรรม/NEWS&ACTIVITIES

 

     ขอเชิญชวนทุกท่าน ส่งมอบความรักด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ชั้น 2