ข่าวสารและกิจกรรม/NEWS&ACTIVITIES

 

 

 

     โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล(โคราชเมโมเรียล) จัดกิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายแด่พ่อ” กิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ โดยขอเชิญชวนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้แทนความรัก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิอทล กล่าวว่า สืบเนื่องจาก คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พิจารณาร่างหมายกำหนดการพระราชพิธี ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 ดังนั้น ในนามของโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 โดยตลอดระยะเวลาของกิจกรรมจะมีผู้ฝึกสอนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เตรียมไว้ให้ ณ แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

     สำหรับดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” (Daffodil) เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้พระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใดก็มักจะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองมาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ และทุกครั้งที่เสด็จมาก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้เป็นประจำก็คือ “ดอกดารารัตน์” หรือ ดอกแดฟโฟดิล อันเป็นที่มาของความรัก ความผูกพันของทั้งสองพระองค์

     ดอกไม้ที่มีความหมายสูงค่า “ดอกดารารัตน์” หรือภาษาฝรั่งเรียกว่า “ดอกแดฟโฟดิล” (Daffodil) เป็นดอกไม้ของประเทศเมืองหนาว ชื่อภาษาไทยว่า ดอกดารารัตน์ มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ คำว่า “ดารา” หมายถึง “ดวงดาว” นั่นคือ สิ่งที่อยู่สูงสุด ส่วนคำว่า “รัตน์” แปลว่า “แก้ว” คือ สิ่งที่มีค่า ดอกแดฟโฟดิล นิยมใช้มอบให้แก่คนที่รัก เพื่อบอกว่า ไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทน อีกทั้งยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง อีกทั้งดอกยังมี “สีเหลืองสด” ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

     ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมน้อมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” ดอกดารารัตน์ ดอกไม้ทรงโปรดของพระองค์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 20.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอลพิทอล(โคราชเมโมเรียล)