ข่าวสารและกิจกรรม/NEWS&ACTIVITIES

 

     ทีมแพทย์พยาบาลจิตอาสา โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล ออกหน่วยปฐมพยาบาล ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพื้นที่ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา