ข่าวสารและกิจกรรม/NEWS&ACTIVITIES

 

          โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล นำโดยนายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา, กองพลทหารราบที่ 3, กองทัพภาคที่ 2, วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา, บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด, บริษัท นครชัย 21 จำกัด, ครูสมาธิ รุ่นที่ 30, โรงเรียนฝึกพนักงานนครราชสีมา, โรงเรียนโคราชส่งเสริมอาชีพ สอนภาษาเกาหลี, โรงเรียนสุรนารายณ์ บริบาล, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ในวันนี้