ข่าวสารและกิจกรรม/NEWS&ACTIVITIES

 

          วันที่ 17 พฤษภาคม 25560 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับสภากาชาดไทย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอลขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิตค่ะ