ห้องพักผู้ป่วย/ROOM

 

  1. VIP ROOM
  2. DELUXE ROOM
  3. PRIVATE ROOM

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ชุดผู้ป่วย
เครื่องดื่ม
กระติกน้ำร้อน
ตู้เย็น
เครื่องทำน้ำอุ่น
ไมโครเวฟ
เตียงไฟฟ้า
ห้องรับแขก
ห้องน้ำส่วนตัว
Free Wifi

 

ราคา

ค่าห้อง  ราคา  3,000  บาท
ค่าอาหาร  ราคา  400  บาท
ค่าบริการพยาบาล  ราคา  600  บาท
รวม  ราคา  4,000  บาท

 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ชุดผู้ป่วย
เครื่องดื่ม
กระติกน้ำร้อน
ตู้เย็น
เครื่องทำน้ำอุ่น
ไมโครเวฟ
เตียงไฟฟ้า
ห้องรับแขก
ห้องน้ำส่วนตัว
Free Wifi

 

ราคา

ค่าห้อง  ราคา  2,000  บาท
ค่าอาหาร  ราคา  300  บาท
ค่าบริการพยาบาล  ราคา  500  บาท
รวม  ราคา  2,800  บาท

 

 

 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ชุดผู้ป่วย
เครื่องดื่ม
กระติกน้ำร้อน
ตู้เย็น
เครื่องทำน้ำอุ่น
ไมโครเวฟ
เตียงไฟฟ้า
ห้องรับแขก
ห้องน้ำส่วนตัว
Free Wifi

 

ราคา

ค่าห้อง  ราคา  1,600  บาท
ค่าอาหาร  ราคา  300  บาท
ค่าบริการพยาบาล  ราคา  500  บาท
รวม  ราคา  2,400  บาท